Διαθέσιμοι ειδικευμένοι ιατροί

Σε αυτήν τη στήλη δημοσιεύουμε τακτικά τα πιο πρόσφατα προφίλ υποψήφιων ειδικευμένων ιατρών που θέλουν να εργαστούν μέσω της βάσης επαγγελματιών μας (ενδεικτική λίστα).

Medicis Consult
  • Παθολογοανατόμος – Senior (πάνω από 5 χρόνια εμπειρίας)

  • Καρδιολόγος – Junior (κάτω από 5 χρόνια εμπειρίας)

  • Ακτινολόγος – Junior (πάνω από 5 χρόνια εμπειρίας)

  • Γαστρεντερολόγος – Junior (κάτω από 5 χρόνια εμπειρίας)

  • Γενικός παθολόγος – Junior (κάτω από 5 χρόνια εμπειρίας)

  • Γυναικολόγος-μαιευτήρας – Senior (πάνω από 5 χρόνια εμπειρίας)

  • Ιατρός εργασίας – Senior (πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας)

  • Νευρολόγος – Junior (κάτω από 5 χρόνια εμπειρίας)

Κατάλληλοι υποψήφιοι

Όλα τα προφίλ που προτείνονται παρακάτω έχουν τα κατάλληλα προσόντα (επίπεδο γνώσης γαλλικών, διπλώματα, ισοδύναμοι τίτλοι, κ.λπ.) και διαθέτουν πραγματικά σχέδια εγκατάστασης στη Γαλλία.

Το μοντέλο βασίζεται στην επιτυχία

Η αμοιβή μας προϋποθέτει την επιτυχία και ποτέ δεν πληρωνόμαστε πριν την οριστική απόφαση πρόσληψης του υποψηφίου από το νοσηλευτικό ίδρυμα (υπογραφή σύμβασης ή ανάθεση έργου ή δεσμευτική πρόταση εργασίας).

Επικοινωνία

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα προφίλ των υποψηφίων και για μια παρουσίαση της δομής και των μεθόδων εργασίας μας

MEDICIS CONSULT
(+33) 01 45 33 03 15